انبار و حسابداری انبار

با برنامه و با توجه به برآورد نیازها ، تأمین موجودی نمایید

رفع نیازهای سازمان و جلوگیری از کمبود موجودی ها با توجه به تنوع تأمین کننده ها و روش های پیچیده ی تأمین موجودی ، نیازمند مدیریت دقیق به منظور کاستن هزینه های ناشی از آن است که انجام این امور نیازمند گزارش های مدیریتی مناسب ، سفارش گذاری های هدفمند و ارتباطی مؤثر با انبار است.
طیف وسیع تأمین کنندگان و حیطه های فعالیتی آن ها گروه بندی های خاص خود را می طلبد که نرم افزار آمیسا با پوشش همه جانبه ی آن و سایر موارد مطرح شده ، اهرمی کارا و در عین حال منعطف و یکپارچه با سایر سیستم ها برای مدیران و تأمین کنندگان سازمان ها خواهد بود.

مدیریت موجودی با نگاهی دقیق و ریز بین تر

امروزه با توجه به ساختار برنامه ها و پلن های بلند مدت ، فرآیند مبادلات و تعهدات برون سازمانی شکل پیچیده و بلند مدت تری به خود گرفته است لذا این مبادلات و لزوم تعهد به انجام آن ها در موعد مقرر نیازمند کنترل و نظارتی عمیق تر و مدیریتی به روز تر است.
سیستم انبارداری امین سیستم با در نظر گرفتن موارد مذکور و تعیین پارامترهای کنترلی نظیر سقف بالای موجودی ، نقطه ی بحرانی ، سقف تجدید سفارش و … حداکثر کنترل های لازم را جهت مدیریت انبارها و به ویژه موجودی آن ها در اختیار مدیران و کاربران قرار می دهد تا از هرگونه انحطاط برنامه ای و کمبود موجودی جلوگیری به عمل آید و به اعتبار و تعهدات سازمان خدشه ای وارد نگردد.

برخی از ویژگی های راهکار انبارداری و تدارکات
 • گزارش مبسوط انبار گردانی براساس شمارش های صورت گرفته

 • امکان تعریف فرمول ساخت، دستمزد و سربار استاندارد برای کلیه ی محصولات

 • گزارش کالاهایی که به حد سفارش، حداقل یا حداکثر موجودی رسیده اند

 • امکان ارتباط با دستگاه هایی نظیر بارکد خوان و … و استفاده از بارکد در کلیه ی فرمهای عملیات انبار

 • گزارش کسری مواد برای تولید هر محصول (مقدار کسری و مازاد مواد موجود در انبار پس از انجام تولید فرضی) و ارائه ی دفتر تولید

 • سیستم انبارداری متمرکز با امکان تعدد در انبارها و مراکز آن ها و موجودی های مرتبط با توجه به پراکندگی انبارهای سازمان های بزرگ

 • روش های متفاوت قیمت گذاری نظیر میانگین ،FIFO ، LIFO و … مشاهده ی ریز عملیات انبارها بر اساس مقداری و مقداری-ریالی در هر محدوده ی زمانی

 • قابلیت شبیه سازی و تعیین محل فیزیکی هر کالا در هر انبار به صورت شبکه، طبقه، قفسه و ردیف

 • ثبت قیمت تمام شده با احتساب موارد مالیاتی و گزارش های مقایسه ای فروش و سود و هشدارهای لازم به هنگام فروش زیر قیمت کالاها

 • ثبت سفارش های پیشنهادی مختلف و موارد کنترلی و دریافت تأییدیه های لازم جهت تحقق امر آن ها

 • ثبت سفارش های تأمین موجودی بلند مدت جهت تأمین کالا برای اهداف بلند مدت تر

 • اعلام خطر روی نقطه ی سفارش و بحرانی با توجه به تنظیمات وارد شده هنگام شروع به کار سیستم