حقوق و دستمزد

رضایت خاطر از مدیریت احکام با توجه به سمت های متفاوت سازمانی و سایر ملاحظات

همواره سلسله مراتب سازمانی و احتیاجات شغلی و تغییرات مرتبط با آن ها سبب ایجاد تفاوت ها و حتی درج موارد خاص فردی در احکام کارگزینی می گردد لذا ایجاد انعطافات سیستمی و تنوع در این نظام ها امری بدیهی و غیر قابل انکار است.
علاوه بر این با در نظر گرفتن سایر مباحث به روز دخیل در این حوزه نظیر موارد مالیاتی و بیمه ای ، این سیستم باید با اعمال قوانین و دفاتر مرتبط به همراه قابلیت به روز شدن خودکار ، نکات مذکور را به نحو جامع در سیستم محاسباتی خود و احکام کارگزینی بگنجاند تا علاوه بر سهولت در ارائه به این نهادها از تبعات و جرایم جلوگیری نماید.
پیچیدگی ها و تنوع های موجود در شیوه های پرداخت و تسویه که متناسب با کسب و کار هر سازمان است و سیاست یکپارچگی راهکار با سایر سیستم ها نیاز به انعطاف هر چه بیشتر این سیستم و ارتباط مستقیم با سیستم مالی را آشکار تر مینماید.
بنابرین این سیستم با پوشش کلیه ی موارد فوق و مرتفع کردن پیچیدگی ها و ملاحظات مخصوص موجود در این حوزه و ارائه گزارش هایی از عملکرد کارکنان و جایگاه فعلی آن ها نقش پررنگی را در مدیریت و پرورش هدفمند سرمایه های انسانی و پیشبرد اهداف سازمانی ایفا می نماید.

برخی از ویژگی های راهکار مدیریت سرمایه انسانی (حقوق و دستمزد)

معرفی احکام متعدد استخدامی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات و تهیه ی گزارشات با در نظر گرفتن آخرین حکم و اعمال سوابق پیشین
قابلیت معرفی نحوه ی محاسبه ی عوامل حقوقی به صورت کاملاً پویا با استفاده از پارامترهای مختلف سازمانی و شخصی افراد
معرفی عوامل حقوقی نظیر مزایا ، کسور ، تعهدات کارفرما و کارکرد به تفکیک نوع استخدام و نحوه ی محاسبه به تفکیک هر عامل
امکان ثبت دریافت تسهیلات کارکنان و مشخص کردن نحوه ی پرداخت به صورت کسور مداوم با توجه به نحوه ی اقساط دریافتی و به شرط عدم تعلیق یا تسویه و یا ثبت کسورات غیر مستمرثبت عوامل خاصی مانند باز خرید ، مرخصی ، ذخیره سنوات و … و نیز نحوه محاسبه ی آنها به صورت پارامتریک
ثبت دفاتر سازمان های مرتبط مختلف اعم از شعب تامین اجتماعی و دارایی و قوانین به روز مرتبط
ارائه ی گزارشات متنوع به همراه گزارشات ویژه ی سازمان های خاص نظیر لیست بیمه ، لیست مالیات و ….