خدمات پس از فروش

خدمات سازمان یافته و مستمر در جهت جذب و جلب رضایت مشتریان

تمرکز بسیاری از سازمان ها و شرکت های عرضه کننده ی خدمات تنها حول محور فروش بوده و به خدمات پس از فروش به عنوان یکی از شاخص های اصلی فرآیند فروش و جذب مشتری توجه چندانی نمیگردد و یا مسیر و روش درستی جهت کنترل و ارائه ی خدمات پس از فروش برای پشتیبانی همه جانبه ی تقاضاهای مشتریان وجود ندارد. سیستم خدمات پس از فروش امین سیستم آرمان با ارائه ی راهکار و الگوریتمی یکپارچه با سایر سیستم ها به ویژه اتوماسیون اداری فرآیندهای خدمات پس از فروش را از مسیری نوین به نحو احسنت مدیریت کرده و از طریق اعمال موارد کنترلی کلیه ی فعالیت های محوله به کارکنان مسئول و نمایش گردش کار درخواست های ثبت شده ، از بروز سهل انگاری ها و خطاهای قابل وقوع تا حد بسیار بالایی جلوگیری می نماید.
علاوه بر آن کلیه ی درخواست های محوله به صورت فعالیت هایی زمان بندی شده برای اشخاص مسئول در سیستم اتوماسیون تعریف گردیده و با استفاده از موجودی های انبار ، سیستم حسابداری و … موارد پردازش می گردد تا از هر گونه نقص ثبت و اتلاف هزینه و از همه مهم تر نارضایتی های مشتریان به سبب عواملی از جمله عدم رسیدگی و انتظار،ممانعت به عمل آید.