صفحه اصلی / آیا امکان مهاجرت از نسخه ویندوز به تحت وب فراهم است؟

آیا امکان مهاجرت از نسخه ویندوز به تحت وب فراهم است؟

0
امین سیستم آرمان
امین سیستم آرمان
تیر ۰۷, ۱۴۰۰ ۰۷:۵۳ قبل از ظهر 0 Answers
Member Since Aug 2021
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

بله، شرکت امین سیستم این امکان مهم را فراهم کرده است تا مشتریان قدیم خود را که هم اکنون از نسخه تحت ویندوز استفاده می کنند با حفظ کلیه اطلاعات به نسخه تحت وب منتقل نماید.

0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.