صفحه اصلی / آیا برای اجرای برنامه به اینترنت احتیاج دارم؟

آیا برای اجرای برنامه به اینترنت احتیاج دارم؟

0
امین سیستم آرمان
امین سیستم آرمان
تیر ۰۷, ۱۴۰۰ ۰۷:۵۷ قبل از ظهر 0 Answers
Member Since Aug 2021
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

خیر، برای اجرای برنامه احتیاجی به اینترنت نخواهیم داشت و در نسخه شبکه تنها برقراری بستر شبکه کفایت می کند.

0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.