صفحه اصلی / آیا می توانم با برنامه خروجی اکسل بگیرم؟

آیا می توانم با برنامه خروجی اکسل بگیرم؟

0
امین سیستم آرمان
امین سیستم آرمان
تیر ۰۷, ۱۴۰۰ ۰۷:۵۴ قبل از ظهر 0 Answers
Member Since Aug 2021
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

بله، نرم افزار این امکان را در اختیار کاربر قرار می دهد تا از اطلاعات خود انواع مختلف خروجی نظیر: Pdf،Excel ،Text و ... بگیرد.

0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.