صفحه اصلی / اطلاعات وارد شده ما در کجا ذخیره می شود؟

اطلاعات وارد شده ما در کجا ذخیره می شود؟

0
امین سیستم آرمان
امین سیستم آرمان
تیر ۰۷, ۱۴۰۰ ۰۷:۵۶ قبل از ظهر 0 Answers
Member Since Aug 2021
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

اطلاعات در نسخه تحت ویندوز برنامه بر روی سرور داخلی (کامپیوتر) تعیین شده توسط مشتری قرار می گیرد و در نتیجه کاملا در اختیار خود شماست.

0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.