بایگانی برچسب: تعریف مالیات برحقوق و نحوه محاسبه آنپ

مالیات حقوق

مالیات حقوق

مالیات بر حقوق یکی از انواع مالیات هایی است که برای کارکنان و کارفرمایان بسیار حائز اهمیت می باشد. طبق ماده یک قانون مالیات های مستقیم تمامی افراد حقیقی و حقوقی که صاحب مشاغلی هستند و کسب درآمد می کنند مشمول پرداخت مالیات می باشند، مالیات اشخاص حقوقی به دلیل حجم، ثبات، کارایی و سهولتی […]