بایگانی برچسب: حسابداری مدریت

حسابداری مدیریتی

حسابداری مدیریتی

 Management accounting system سیستم حسابداری مدیریتی در حسابداری  مدیریتی باید همه اطلاعات مالی و غیر مالی به مدیران ارائه گردد و مدیران با استفاده از اطلاعات اخذ شده از طریق کارمندان برای تصمیم گیری در مورد مسایل سازمان شان وظایف کنترلی را انجام دهند.   Main point:نکته مهم حسابداری مدیریتی با حساب داری مالی خیلی […]

حسابداری مدیریت

حسابداری مدریت

فهرست حسابداری مدیریت چیست؟ حسابداری مدیریت چه مزایایی دارد؟ حسابداری مدیریت چیست؟ امروزه حسابداری به عنوان ابزاری در تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و فعالیت های یک کسب و کار به کار می رود. شیوه ارائه اطلاعات حسابداری متفاوت بوده و این تفاوت در تحلیل به کاربران و افراد مختلف کمک می کند. به طور […]