بایگانی برچسب: زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی

ارائه اظهارنامه مالیاتی

ارائه اظهارنامه مالیاتی

ارائه اظهارنامه مالیاتی یک تکلیف قانونی مهم مودیان مالیاتی در سراسر کشور است و عدم ارائه به موقع باعث محروم شدن از معافیت ها، بخشودگی مالیاتی و پرداخت جرایم تصریح شده در قانون مالیات مستقیم می شود. همچنین تکمیل اظهارنامه مالیاتی به صورت اینترنتی نیز قابل انجام  است. یک شرکت یا یک مجموعه معتبر و […]