بایگانی برچسب: سه نکته مهم در محاسبه عیدی

مبلغ عیدی ۱۴۰۰ اعلام شد

عیدی 1400

محاسبه مبلغ عیدی همانطور که می دانید طبق قانون باید هر سال عیدی توسط کارفرما به کارمندان پرداخت بشه. فرمول محاسبه عیدی به این صورت می باشد: کارکرد*۶۰/۳۶۵*مزد ثابت (روزانه) شرط مهم در عیدی این است که از ۹۰ روز حداقل حقوق مصوب بیشتر نباشد. حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ با حقوق روزانه مصوب شورای عالی […]