بایگانی برچسب: شناسایی به عنوان هزینه

شناسایی به عنوان هزینه: expense an as recognition

Hi, since expense is a important topic in the accounting we are going to speake about it. We want to Know When the inventories recognised as expense سلام.از آنجایی که مبحث هزینه یک موضوع بسیار مهم در حسابداری می باشد ما سعی داریم در مورد آن صحبت کنیم، ما میخواهیم بدانیم چه زمانی موجودی ها […]