بایگانی برچسب: صورت های مالی چیست؟

گزارش عملکرد مالی

گزارش عملکرد مالی

گزارش عملکرد مالی (The financial performance reporting) یکی از مهمترین وظایف عمده حساب داری به شمار میرود و هدف گزارش این عملکرد مالی متعهد کردن واحد های تجاری و بیان اطلاعات مالی یک شرکت  می باشد. گزارش عملکرد مالی شامل این ۴ بخش میباشد: ترازنامه (Balance sheet ) صورت جریان نقدی (Cash flow statement ) […]

نحوه ارائه صورت‌های مالی

نحوه ارائه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی چیست؟ به کلیه فعالیت های یک شرکت که در یک بازده زمانی خاصی انجام می شود، صورت‌های مالی گفته می شود، که این فعالیت ها به صورت گزارشی که دارای چهارچوب و شکل خاصی می باشند تهیه می کنند. برای تهیه این گزارش باید اصول حسابداری و استانداردهای حسابداری رعایت شود تا بتوان […]