بایگانی برچسب: فرق سال مالی و سال تقویم

دوره مالی

دوره مالی

دوره مالی (Financial period) دوره مالی دوره ای است که عمومأ واحد های تجاری جهت گزارش های مالی سازمان یا شرکت خود از این دوره استفاده می کنند. که این دوره در بیشتر کشور ها شامل ۱۲ ماه می باشد . ولی طبق تحقیقات سال جاری که توسط سازمان بین‌المللی گزارش گری مالی انجام شده […]