بایگانی برچسب: قانون مالیات

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

ما در مقالات قبل در مورد ارائه اظهارنامه مالیاتی که گفتیم زمان ارائه این اظهارنامه مالی الکترونیکی و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات برای اشخاص حقیقی، ۳ ماه پس از پایان سال مالیاتی و برای اشخاص حقوقی، ۴ ماه پس از پایان سال مالی آن ها می باشد، صحبت […]

مالیات حقوق

مالیات حقوق

مالیات بر حقوق یکی از انواع مالیات هایی است که برای کارکنان و کارفرمایان بسیار حائز اهمیت می باشد. طبق ماده یک قانون مالیات های مستقیم تمامی افراد حقیقی و حقوقی که صاحب مشاغلی هستند و کسب درآمد می کنند مشمول پرداخت مالیات می باشند، مالیات اشخاص حقوقی به دلیل حجم، ثبات، کارایی و سهولتی […]