بایگانی برچسب: مفاهیم برتر حسابداری

مفاهیم حسابداری

مفاهیم حسابداری

مفاهیم حسابداری (Accountin concepts) مفاهیم حسابداری مجموعه قرارداد های عمومی هستند که بنای ثبت معاملات تجاری و تهیه حساب های مالی می باشد. اهداف حسابداری (objective of accounting concept) دارای سه هدف مهم می باشد هدف اول: اولین هدف در مفاهیم حسابداری که هدف اصلی به شمار می رود دستیابی یا دسترسی به ثبات و […]