بایگانی برچسب: نحوه ارائه صورت های مالی

اصول حسابداری ۲

اصول حسابداری 2

ما در مقاله قبل در مورد اصول حسابداری ۱ با شما صحبت کردیم اکنون میخواهیم در این مبحث به اصول حسابداری ۲ بپردازیم. اصل مقابله هزینه ها با درآمدها (تطابق) بر اساس این اصل (اصول حسابداری ۲) هزینه هایی که به منظور ایجاد در آمد انجام شده اند باید به حسابی که درآمد در آن […]