بایگانی برچسب: نرم افزار حقوق و دستمزد آمیسا

قوانین حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

یکی از مهمترین بخش های  اداری و مالی یک مجموعه یا هر سازمانی، محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل های آن مجموعه می باشد، معقوله پرداخت حقوق و دستمزد از گذشته تاکنون بوده است و به دلیل بی عدالتی برخی از کارفرمایان، حقوق دانان قوانینی در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان در نظر […]