بایگانی برچسب: گزارش عملکرد مالی

گزارش عملکرد مالی

گزارش عملکرد مالی

گزارش عملکرد مالی (The financial performance reporting) یکی از مهمترین وظایف عمده حساب داری به شمار میرود و هدف گزارش این عملکرد مالی متعهد کردن واحد های تجاری و بیان اطلاعات مالی یک شرکت  می باشد. گزارش عملکرد مالی شامل این ۴ بخش میباشد: ترازنامه (Balance sheet ) صورت جریان نقدی (Cash flow statement ) […]