بایگانی برچسب: General journal entry

دفتر روزنامه Journal entry

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه Journal entry تمام معاملات تجاری را در سیستم حساب داری یک شرکت، سازمان و یا واحد تجاری ثبت میکند. دفتر روزنامه شامل ۷ بخش میباشد. از جمله: ۱:افتتاح ورودی (opening entry) ۲:تنظیم کردن ورودی (Adjusting entry) ۳:ترکیب ورودی (compound entry) ۴:انتقال ورودی (transfer entry) ۵: ورودی ساده (simple entry) ۶:اصلاح ورودی (Rectifying entry) […]