بایگانی برچسب: Treasury software

  نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری(Treasury software) نرم افزار خزانه داری یک نرم افزار کاربردی است که روند مدیریت مالی یک شرکت را خودکار می‌کند. تا فعالیت های مالی خود را مانند جریان نقدی، دارایی ها و سرمایه گذاری ها را به طور خودکار مدیریت می کند. در کشور ایران بیشتر واحد های تجاری برای روند مدیریت […]