بایگانی دسته‌ی: انتقال اطلاعات پایه آمیسا

انتقال اطلاعات پایه به سال جدید

در نرم افزار جامع امین سیستم (آمیسا)  ۱- ابتدا سال مالی مبدا را انتخاب کرده سپس از سربرگ امکانات ← بستن حسابها را انتخاب می‎کنیم. ۲- در این صفحه با زدن برروی + سال مالی مقصد را انتخاب می‎کنیم، سپس در قسمت انتقال به سال بعد تیک بخش‎های مورد نظر ( بر حسب زیر سیستمهای […]