سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور

معرفي سازمان برنامه و بودجه كشور

شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۵ با توجه به اختيارات اصل ۱۲۶ قانون اساسي، به منظور سازماندهي و انسجام بخشي به مأموريت‌ها و وظايف مربوط به حوزه‌هاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه تصويب نمود: وظايف رييس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه كشور توسط «معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور» اداره گردد.
بر همين اساس، سازمان برنامه و بودجه كشور تشكيل شد و هم‌اكنون رياست سازمان برعهده دكتر محمدباقر نوبخت مي‌باشد.
اين سازمان مستقيما زير نظر رياست جمهور انجام وظيفه مي‌كند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر وارد سایت سازمان برنامه و بودجه کشور شوید.