سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در یک نگاه

در اجرای ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و حمایت عملی از حقوق یادشده در آن، با تلاش بی وقفه‌ی دست‌اندرکاران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، جهت نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با هدف تنظیم گری مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانه ای براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار (مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب ۱۳۸۳/۰۳/۲۴) از تیرماه سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز نمود و با ادغام انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران به عنوان سازمانی مردم نهاد در چهارده سال گذشته در این زمینه فعال بوده است.

به منظور راه‌اندازی سازمان نظام صنفی رایانه ای، با تلاش هیات مدیره‌ی انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران و براساس ماموریت محوله از سوی هیات وزیران، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۱۴ استان کشور، مقدمات تشکیل نظام های صنفی رایانه ای استان ها فراهم و پس از برگزاری انتخابات دوره اول در تیر ماه ۱۳۸۴، تاکنون نظام صنفی رایانه ای در استان های تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمان، فارس، یزد، مازندران، گیلان، همدان، خراسان رضوی، گلستان، قم ، مرکزی، قزوین، سیستان و بلوچستان، زنجان، هرمزگان و کرمانشاه تشکیل شد و در استان های خوزستان، خراسان جنوبی و ایلام نیز در شرف تاسیس می باشد.
هر یک از سازمان‌های استانی با برگزاری مجمع و انتخاب هیات مدیره‌ای متشکل از ۶ الی ۲۵ نفر، با توجه به ظرفیت فناوری اطلاعات در هر استان، کار خود را آغاز نمود . در پی شکل‌گیری سازمان نظام صنفی رایانه ای در استان‌ها و برگزاری انتخابات شورای مرکزی ، رییس سازمان توسط رییس جمهور انتخاب و فعالیت رسمی سازمان آغاز گردید.
امروزه این سازمان تلاش دارد در جایگاه تنظیم گر مناسبات بخش خصوصی و دولت در حوزه فناوری اطلاعات ضمن دفاع از حیثیت و حقوق حرفه ای آحاد صنف، مشارکت در تصمیم سازی برای این حوزه و اشاعه آن به سطوح اجرایی، بازخورد لازم از محیط اجرا را جهت تصحیح مسیر به سطوح سیاست گذار و برنامه ریز منتقل نماید.

تاریخچه تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

به منظور راه اندازی سازمان نظام صنفی رایانه ای ، با تلاش هیات مدیره ی وقت انجمن شرکت های انفورماتیک ایران و بر اساس ماموریت محوله از سوی هیات وزیران ، دبیر خانه وقت شورای عالی انفورماتیک با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، مقدمات تشکیل نظام های صنفی رایانه ای استان ها فراهم و پس از برگزاری انتخابات دوره اول در تیر ماه ۱۳۸۴، نظام صنفی رایانه ای در استان های تهران ، آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی ، اصفهان ، کرمان ، فارس ، یزد ، مازندران ، گیلان ، همدان ، خراسان رضوی ، گلستان ، قم ، مرکزی ، قزوین ، سیستان و بلوچستان ، زنجان ، هرمزگان وکرمانشاه تشکیل شد ، و متعاقب آن در استان های خوزستان ، خراسان جنوبی ، ایلام ، اردبیل ، لرستان ، خراسان شمالی ، سمنان ، کهکیلویه و بویر احمد ، البرز و کردستان تشکیل شد.

هر یک از ازسازمان های استانی با برگزاری مجمع و انتخابات هیات مدیره ای متشکل از ۶ الی ۲۵ نفر، با توجه به ظرفیت فناوری اطلاعات در هر استان ، کار خود را آغاز نمود. در پی شکل گیری سازمان نظام صنفی رایانه ای در استان ها و برگزاری انتخابات شورای مرکزی ، رییس سازمان توسط رییس جمهور انتخاب و فعالیت رسمی سازمان آغاز گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر وارد سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور شوید.