مرتضی افشاری

رئیس هیئت مدیره

صبا میررضایی

برنامه نویس

حانیه مآبی

مسئول دفتر

مینا قدیمی

مدیر مالی

صدف حبیب زاده

کارشناس پشتیبانی

سارا نادری

کارشناس سایت و شبکه های اجتماعی

شقایق موسوی

کارشناس پشتیبانی