مدارک لازم جهت صدور مجوز

بر اساس آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای (موضوع مواد ۲ ،۱۲ و تبصره ماده۸۷ قانون نظام صنفی) مدارک لازم برای صدور مجوز کسب و کار اینترنتی به شرح ذیل است :

ماده ۴- مدارک لازم برای صدور مجوز کسب و کار اینترنتی:
الف)عمومي:
۱- ارائه نشانی دفتر کار يا اقامتگاه قانونی متقاضی.
۲- گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده(موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات¬های مستقیم).
۳- گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب وکار (موضوع بند(ن) ماده (۳۰) قانون
نظام صنفی).
۴- تصوير کارت ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یا گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجی.
۵- تصوير کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقايان كمتر از پنجاه سال سن یا گواهی اشتغال به تحصیل.
۶-۲- مصوبه هيات مديره براي صدور پروانه كسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهي روزنامه رسمي ثبت شركت(براي اشخاص حقوقي).

ب) اختصاصي:
۱- پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارك تحصيلي دانشگاهی مرتبط، يا معرفی يك نفر واجد شرایط مذکور (براي صنوف مشمول تبصره ماده(۱۳)قانون نظام صنفی).

مدارک لازم جهت صدور کارت مباشرت:
۱- کپی برابر اصل کارت ملی، صفحه اول شناسنامه و کارت پایان خدمت

مراحل صدور مجوز

بر اساس آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای (موضوع مواد ۲ ،۱۲ و تبصره ماده۸۷ قانون نظام صنفی) مراحل صدور پروانه کسب به شرح ذیل است :

ماده ۳- مراحل صدور پروانه كسب:
۱- راه اندازی کسب و کار مجازی توسط متقاضی مطابق چک لیست های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
۲- ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اینماد (ارجاع تقاضای کسب و کار مشمول قانون نظام صنفی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله پس از ارزیابی و براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف).
۳- بارگذاری مدارك مندرج در ماده (۴) این آیین نامه توسط متقاضی در سامانه اصناف حداكثر ظرف
مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.
۴- تکمیل پرونده مطابق ماده(۴)این آیین نامه توسط اتحادیه.
تبصره- اتحادیه موظف است به طور همزمان از دستگاه هاي طرف استعلام مندرج در ماده(۴) این آیین نامه استعلام‏ نماید.
۵- صدور و تسلیم پروانه كسب (پس از تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی حداكثر ظرف پانزده روز و ارسال مشخصات پروانه کسب به سامانه اینماد.
۶- اعطای نماد اعتماد الکترونیکی همزمان با صدور پروانه کسب.

جهت کسب اطلاعات بیشتر وارد لینک مربوطه شوید، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی