مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰

صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی باید حساب سود و زیان و درآمد خود را هر ساله در قالب یک اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات تسلیم کنند. برای ارسال این اظهارنامه ها مهلت مشخصی مطابق با قانون مالیات های مستقیم تعیین شده که در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است. مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰ اشخاص حقیقی  تاریخ ۱۵ تیر ماه و مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰ اشخاص حقوقی تا ۳۱ مرداد ماه می باشد.

مالیات بر درآمد

در تمام جوامع، مالیات یکی از منابع درآمدی دولت محسوب می شود و از شهروندان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم مالیات هایی اخذ می شود. یکی از مالیات هایی که توسط صاحبان مشاغل، اصناف و اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) پرداخت می شود، مالیات بر درآمد است.
سال هاست که میزان مالیات بر درآمد به نحو خوداظهاری مشخص می شود و صاحبان مشاغل باید حساب درآمد و سود و زیان خود را هر ساله در قالب یک اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات تقدیم کنند.  اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰ باید در تاریخ و مهلت تعیین شده، به صورت الکترونیکی ثبت نام و ارسال شود، تا توسط اداره مالیات مورد بررسی قرار گیرد و میزان دقیق مالیات مشخص شود.

1 دیدگاه برای “مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰

  1. اشتراک‌ها: اخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده - امین سیستم آرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.